XÀI THẺ SUNG – HOÀN TIỀN KHỦNG

COM-B trân trọng gửi đến Quý khách hàng sở hữu thẻ tín dụng COM-B JCB ưu đãi thông qua chương trình “Xài thẻ sung – Hoàn tiền khủng”, nội dung chi tiết như sau:

1.1. Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ tín dụng COM-B JCB đáp ứng điều kiện về quy định & thể lệ của chương trình ưu đãi “Xài thẻ sung – Hoàn tiền khủng”.

1.2. Sản phẩm áp dụng: Thẻ tín dụng COM-B JCB được COM-B phát hành và còn hiệu lực.

1.3. Số lượng giải thưởng: 300 chủ thẻ COM-B JCB đầu tiên thỏa điều kiện chương trình ưu đãi.

1.4. Thời gian triển khai: Từ tháng 25/10/2019 đến tháng 31/12/2019 hoặc đến khi đủ số lượng Chủ thẻ hợp lệ nhận ưu đãi, tùy điều kiện nào đến trước .

1.5. Điều kiện & thể lệ:

 • Áp dụng cho 300 chủ thẻ COM-B JCB đầu tiên thỏa điều kiện có tổng số chi tiêu hợp lệ trong thời gian triển khai chương trình đạt tối thiểu 1.000.000 đồng sẽ nhận ưu đãi hoàn tiền trị giá 200.000 đồng.
 • Mỗi chủ thẻ chỉ được hoàn tiền một (01) lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Lưu ý:

 • Tổng doanh số chi tiêu hợp lệ của chương trình là tổng doanh số các giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ; không bao gồm doanh số các giao dịch ứng rút tiền mặt hoặc thanh toán dư nợ thẻ tín dụng khác.
 • Chỉ tính các giao dịch được hạch toán thành công trên hệ thống OCB.

1.6. Hình thức ưu đãi: COM-B thực hiện hoàn tiền ưu đãi 200.000 đồng vào tài khoản thẻ tín dụng COM-B JCB của chủ thẻ.

1.7. Thời gian chối Danh sách chủ thẻ được hoàn tiền ưu đãi theo đợt như sau:

Đợt Kỳ chốt giao dịch phát sinh Ngày hoàn tất hoàn tiền 200.000 đồng
Đợt 1 Từ ngày 25/10/2019 đến hết ngày 21/11/2019 Chậm nhất ngày 31/12/2019
Đợt 2 Từ ngày 22/11/2019 đến hết ngày 18/12/2019 Chậm nhất ngày 15/02/2020

1.8. Quy định chương trình:

 • Chủ thẻ được hoàn tiền vào tài khoản thẻ tín dụng COM-B JCB.
 • Chủ thẻ được hoàn tiền vào tài khoản thẻ tín dụng COM-B JCB.
  • Chủ thẻ tín dụng COM-B trở thành nợ xấu, gian lận hoặc bị bắt buộc hủy thẻ trong thời gian diễn ra chương trình.
  • Chủ thẻ hoàn tất thanh lý thẻ cũ trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm phát hành thẻ mới.
  • Chủ thẻ từ chối ưu đãi, yêu cầu hủy thẻ vào trước hoặc ngay ngày hoàn tiền.
 • COM-B có quyền thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt một phần hoặc toàn bộ nội dung chương trình vào bất cứ thời điểm nào mà không cần phải được sự đồng ý của Khách hàng.
 • Bằng việc tham gia chương trình này, Chủ thẻ chấp nhận tất cả các điều kiện, điều khoản của chương trình được liệt kê trong Thể lệ này và theo tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ tín dụng quốc tế COM-B.
 • Các điều kiện khác được thực hiện đúng theo pháp luật về khuyến mại và các quy định hiện hành liên quan của COM-B.

xai-the-sung-hoan-tien-khung.png