sanpham-banner.jpg

THỎA THUẬN CHO VAY

  1. Các điều khoản và điều kiện cho vay phục vụ nhu cầu đời sống áp dụng đối với thỏa thuận cho vay ký từ 10.12.2017. Xem tại đây
  2. Biểu mẫu đề nghị vay kiêm phát hành thẻ áp dụng từ 01.1.2018. Xem tại đây
  3. Các điều khoản và điều kiện cho vay phục vụ nhu cầu đời sống áp dụng đối với thỏa thuận cho vay ký từ 15/03/2017 đến hết 31/07/2017. Xem tại đây
  4. Các điều khoản và điều kiện cho vay phục vụ nhu cầu đời sống áp dụng đối với thỏa thuận cho vay ký từ 01/08/2017. Xem tại đây
  5. Các điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ tín dụng M-OCB Mastercard. Xem tại đây
  6. Bảng lãi suất niêm yết công khai. Xem tại đây
  7. Tham số và biểu phí phát hành thẻ tín dụng Quốc tế M-OCB MasterCard. Xem tại đây