logo-banner.jpg

THÔNG TIN THANH TOÁN

Các Chi nhánh/PGD thuộc NH Phương Đông

Khách hàng vui lòng thanh toán vào tài khoản:

Tên người thụ hưởngKhối Khách Hàng Đại Chúng

Số tài khoản thụ hưởngVND1757400010133

Ngân hàng thụ hưởngNgân hàng TMCP Phương Đông

Tỉnh/Thành phốHồ Chí Minh

Nội dung thanh toán<Tên Khách Hàng> <Hợp đồng số XXXX>

Hệ thống bưu điện

Vnpost    VIETTEL

Các cửa hàng có liên kết với

Payoo   Airpay